[Đăng ngày: 18/12/2014]

Phường Cam Lộc

                                           - Địa chỉ: Thành phố Cam Ranh

                                           - Tổng số tổ dân phố: 09

                                           - Điện thoại: 058.3951014
                           
                                    

Tên

Số hộ

Số nhân khẩu

Diện tích tổ dân phố (ha)

Vị trí địa lý của Tổ dân phố (TDP)

Tổ dân phố 1

214

921

 

Đông giáp đường Lê Hồng Phong

Tây giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai

Nam giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai

Bắc giáp đường số 12

Tổ dân phố 2

180

795

 

Đông giáp đường Lê Hồng Phong

Tây giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai

Nam giáp đường số 12

Bắc giáp đường số 11

Tổ dân phố 3

125

528

 

Đông giáp đường Lê Hồng Phong

Tây giáp núi Hòn Rồng

Nam giáp đường số 11

Bắc giáp đường  số 10

Tổ dân phố 4

186

711

 

Đông giáp đường Lê Hồng Phong

Tây giáp núi Hòn Rồng

Nam giáp đường  số 10

Bắc giáp đường 22/8

Tổ dân phố 5

243

989

 

Đông giáp đường Nguyễn Thái Học

Tây giáp núi Hòn Rồng

Nam giáp đường 22/8

Bắc giáp đường số 5, trung tâm giáo dục thường xuyên

Tổ dân phố 6

193

814

 

Đông giáp đường Nguyễn Thái Học

Tây giáp núi Hòn Rồng

Nam giáp đường số 5, trung tâm giáo dục thường xuyên

Bắc giáp thôn Phú Sơn, phường Cam Phú

Tổ dân phố 7

161

741

 

Đông giáp đường QL 1A và Nguyễn Thái Học

Tây giáp đường Lê Hồng Phong

Nam giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai

Bắc giáp đường số 9 và đường số 10

Tổ dân phố 8

198

845

 

Đông giáp QL 1A

Tây giáp đường  Lê Hồng Phong

Nam giáp đường số 9 và đường số 10

Bắc giáp đường 22/8

Tổ dân phố 9

208

831

 

Đông giáp QL 1A

Tây giáp đường Nguyễn Thái Học

Nam giáp đường 22/8

Bắc giáp đường thôn Phú Sơn, phường Cam Phú

Quay trở về
Đầu trang
In bài viết
Gửi cho bạn bè
Các tin khác :